THE RYAN DAVIES MEMORIAL FUND

PRIF FWRIAD YR ELUSEN YW HYRWYDDO, CYNNAL, DATBLYGU A GWELLA ADDYSG A HYNNY'N BENODOL YM MAES Y CELFYDDYDAU GAN GYNNWYS Y GELFYDDYD O DDRAMA A CHERDDORIAETH. I HYRWYDDO HYNNY YMHELLACH UN O FWRIADAU'R ELUSEN YW DARPARU YSGOLORIAETHAU I HYBU'R ASTUDIAETH A'R YMARFER O'R CELFYDDYDAU YN ARBENNIG Y DISGYBLAETHAU HYNNY SY'N YMWNEUD A DRAMA A CHERDDORIAETH.

Charity Number
275369
Date Registered
1978-04-14
Telephone
01443217248
Address
13 BRYN RHEDYN, TONTEG, PONTYPRIDD, CF38 1UG
Trustees
DR GERAINT STANLEY JONES, DR GLENDA JONES, MS BLOD JONES, MR WYN PENRI JONES
Charity Commission Classifications
Arts/culture/heritage/science, Children/young People, Makes Grants To Individuals, Education/training
Icnpo Classifications
Income Support and Maintenance
Governing Document
TRUST DEED DATED 7TH FEBRUARY 1978;
Basic accounts
Accounts dateIncomeSpendingMore info
05 Apr 2013£1,854£3,364
05 Apr 2012£3,558£2,300
05 Apr 2011£1,577£2,226
05 Apr 2010£6,765£5,758
05 Apr 2009£3,715£4,694

see more

Last updated: 2 November 2020

Get this info as xml, json or rdf