THE RYAN DAVIES MEMORIAL FUND

PRIF FWRIAD YR ELUSEN YW HYRWYDDO, CYNNAL, DATBLYGU A GWELLA ADDYSG A HYNNY'N BENODOL YM MAES Y CELFYDDYDAU GAN GYNNWYS Y GELFYDDYD O DDRAMA A CHERDDORIAETH. I HYRWYDDO HYNNY YMHELLACH UN O FWRIADAU'R ELUSEN YW DARPARU YSGOLORIAETHAU I HYBU'R ASTUDIAETH A'R YMARFER O'R CELFYDDYDAU YN ARBENNIG Y DISGYBLAETHAU HYNNY SY'N YMWNEUD A DRAMA A CHERDDORIAETH.

Charity Number
275369
Date Registered
1978-04-14
Contact Name
MR WYN JONES
Telephone
01443 217248
Address
13 BRYN RHEDYN, TONTEG, PONTYPRIDD, CF38 1UG
Trustees
DR GERAINT STANLEY JONES, DR GLENDA JONES, MS BLOD JONES, MR WYN PENRI JONES
Charity Commission Classifications
ARTS/CULTURE/HERITAGE/SCIENCE, CHILDREN/YOUNG PEOPLE, EDUCATION/TRAINING, MAKES GRANTS TO INDIVIDUALS
Icnpo Classifications
Income Support and Maintenance
Governing Document
TRUST DEED DATED 7TH FEBRUARY 1978;
Basic accounts
Accounts dateIncomeSpendingMore info
05 Apr 2013£1,854£3,364
05 Apr 2012£3,558£2,300
05 Apr 2011£1,577£2,226
05 Apr 2010£6,765£5,758
05 Apr 2009£3,715£4,694

see more

Last updated: 1 November 2018

Get this info as xml, json or rdf